Aviso Legal

Datos Xerais

O principal obxectivo da web de Lar de Menchu e facilitar aos clientes e ao público en xeral, a informació relativa a empresa, aos productos e servicios que ofrece.

Condicións de uso

As condicion de acceso e uso do presente sitio web rixense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Non se permiten conductas que vaian contra a ley, os dereitos ou intereses de terceiros.
Ser usuario da web de Lar de Menchu implica que reconoce ter lidas e aceptadas as presentes condicions e o que as extenda a normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que fora non está dacordo con estas condicion non continúe usando esta web. Calquera tipo de notificación e/ou reclamación solamente sera válida por notificación escrita e/ou correo electrónico.

Responsabilidades

A empresa non se responsabilizará dos danos e prexuizos que se produzan por fallos ou malas configuracions do software instalado no ordenador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario conectese á internet. Igualmente non se garantiza a inexistencia de interrupcioes ou errores no acceso ao sitio web. Así mesmo, Lar de Menchu resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na sua páxina web, así como a configuración ou presentación do mismo, en cualquera momento sen asumir algunha responsabilidade por elo.

Propiedade intelecual e industrial

Lar de Menchu é titular de todoslos dereitos de propiedad industrial e intelectual referidos aos contidos que se incluan, a excepción dos derechos sobre productos e servizos de carácter público que no son propiedade desta empresa.

Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito de Lar de Menchu.

Todolos productos e servizos desta páxina que NON son propiedade de Lar de Menchu son marcas rexistradas de seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa empresa. Soamente aparecen na web a efectos de promoción e de recopilación de información. Estos propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertenece.

Ley aplicable e xurisdicción

As presentes condicions xerais rixense pola lexislación española.